Bliżej przyrody

Człowiek jest częścią przyrody. Wprawdzie postęp cywilizacyjny coraz bardziej dystansuje nas od natury i tworzy iluzję oddzielenia od niej, to jednak niezmiennym pozostaje fakt, że bez środowiska naturalnego nie bylibyśmy w stanie przeżyć. Człowiek większość swoich potrzeb zaspokaja w kontakcie z przyrodą. Nie możemy nie oddychać powietrzem lub zastąpić wody najdoskonalszym nawet specyfikiem. Ingerencja w naturalne procesy często tak dotkliwie zakłóca równowagę ekosystemu, że zagrożone są nie tylko zwierzęta i rośliny, ale także człowiek. Z pewnością są to sprawy oczywiste, ale jakże często o nich zapominamy żyjąc w przekonaniu, że wszystko nam wolno, niezależnie od tego, jakie to powoduje konsekwencje dla środowiska naturalnego. W pewnym sensie jesteśmy mistrzami w usprawiedliwianiu siebie i podtrzymywaniu dobrego samopoczucia oraz dobrego mniemania o sobie, mimo iż nasze działania mogą doprowadzić do katastrofy ekologicznej i zagłady ludzkości. Dlaczego tak się dzieje? Codzienni nurtują mnie tego typu pytania chętnie dzielę się moimi przemyśleniami na ten temat z moimi gośćmi, zapraszam na wieczorne pasjonujące dyskusje przy ognisku. Wyspa Wolin to w dużej mierze Park Narodowy z nieskażoną przyrodą bogatą roślinnością, zwierzyna i wyjątkowymi przykładami niespotykanych nigdzie indziej form przyrody nieożywionej. W zasięgu 30 km możecie Państwo obejrzeć zarówno wspaniałe przykłady dochodzącego do 100 m wysokości wybrzeża klifowego jak i szerokie piaszczyste plaże, wspaniałe polodowcowe jeziora jak i wspaniałe zupełnie pierwotne rozlewiska wsteczne delty Świny, wspaniałe lasy bukowe Wolińskiego Parku Narodowego jak i zalewowe łąki nad brzegami Zalewu Kamieńskiego. Bajkowe Jezioro Turkusowe w Wapnicy jak i potężny głaz narzutowy zwany Królewskim na którym to według legendy Bolesław Chrobry przyjmował Wikingów. Na Wolinie możecie zwiedzić rezerwat Orła Bielika, żubra oraz spotkać wiele ciekawych okazów zwierząt, ptaków i ryb. Na południe od Lubiewa, w pobliżu jez. Wicko Małe znajduje się rezerwat ścisły o nazwie „Dróżkowe Łąki”. We wschodniej części WPN, wzdłuż wybrzeża zachowały się fragmenty nadmorskich borów z udziałem takich roślin jak bażyna czarnojagodowa, widłak czy zimoziół północny, który jest reliktem polodowcowym. W lasach można podziwiać stare, okazałe buki i sosny a wśród nich, również te najbardziej znane, dęby „Wolinian” i „Wikingów” oraz okazałą tuję w okolicach Warnowa. Wszystko to w połączeniu ześródlądowymi, malowniczo położonymi jeziorkami (Warnowskie, Czajcze, Domysłowskie, Gardno) charakterystycznymi brzegami klifowymi, wałami wydm nadmorskich sprawia, że wyspa Wolin jest nie tylko zachwyt wzbudzającym terenem turystycznym i wypoczynkowym ale także obiektem badań naukowych różnych specjalności. Na wyspie Wolin stwierdzono występowanie ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych, w tym wielu gatunków chronionych i rzadkich. Zbocza stromych klifów porastają gęste zarośla rokitnika zwyczajnego. Płytkie piaszczyste dno Morza Bałtyckiego zajmują makroglony: zielenice, brunatnice i krasnorosty, wśród których najliczniejszymi są morszczyn i zielenica Entetromoprpha intestinalis. Wody Zatoki Pomorskiej to biotop wielu gatunków zwłaszcza ryb oraz coraz rzadszych ssaków morskich – foki szarej i morświna. Woliński Park Narodowy jest obszarem unikatowym w krajobrazie Polski i jedynym tego rodzaju obiektem chronionej przyrody na wybrzeżu całego Bałtyku. Nie ma on substytutu. Ochrona tego krajobrazu i różnorodności biologicznej ma znaczenie dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Polski i Europy. Lasy zamieszkują jelenie, dziki, sarny, lisy, kuny oraz drobne ssaki ryjówki, łasice, nornice i inne. Do rzadszych należą borsuki, gronostaje i jenoty. W obszarze Wolińskiego Parku Narodowego występuje 6 gatunków nietoperzy, stwierdzono również obecność 230 gatunków ptaków, a wśród nich orzeł bielik będący jego symbolem. Jest to niezwykle cenny zakątek, w którym zachowało się wiele ginących gatunków w skali Europy. Do walorów krajobrazowych WPN na pewno można zaliczyć największe w Polsce wybrzeże klifowe o długości ok. 15 km, z którego roztacza się wspaniały widok na Zatokę Pomorską. Liczne punkty widokowe m. in. na wzgórzu Zielonka pozwalają nam podziwiać przepiękną panoramę wodnej części omawianego obszaru. Inną atrakcją turystyczną jest wspomniane już jezioro Turkusowe. Rozszczepione widmo światła słonecznego w czystej wodzie i odbicie refleksu od białego podłoża dostarcza turystom niezapomnianych wrażeń.